سایر رویداد های مرکز نوآوری

عنوان

موضوع

برگزاركنندگان

مكان برگزاری

تاريخ

۱. رويداد خاتون

نوآوری‌های فرهنگی تربيتی و اجتماعی در حوزه بانوانآستان قدس رضویباغ خاتون آستان قدس رضوی مشهد مقدس

پيش‌رويداد: ۱۰-۱۲ بهمن ۱۳۹۷

رويداد: ۷-۹ اسفند ۱۳۹۷

۲. رويداد ايده‌پردازی گام دوم: نقش من در بيانيه گام دوم انقلاب

ایده‌پردازی در حيطه تبيين، اجرا و اشاعه بيانيه گام دوم انقلابنهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها – طرح حكمتمشهد مقدس۱۱-۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

۳. رويداد «نقش من در ده سال دوم»

مسأله‌يابی و ايده‌پردازی در حيطه فعاليت دانش‌آموختگان طرح حكمتنهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها- طرح حكمتدانشگاه آزاد اسلامی قم۹-۱۱ مرداد ۱۳۹۸

۴. رويداد ايده‌پردازی شامخ

ايده‌پردازی با موضوع ترويج عيد غديرسازمان تبليغات استان تهرانمدرسه عالی شهيدمطهری تهران۱۷ مرداد ۱۳۹۸

۵. شبیه‌سازی شورای دانشگاه

شبیه‌سازی مدیریت دانشگاهیاداره كل طرح و برنامه دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممحمودآباد مازندران۱۳۹۶

۶. رویداد نوآورانه كارآفرینانه مسجد طراز اسلامی

نوآوری و كارآفرینی با محوریت مسجددانشگاه امام صادقعليه‌السلام – موسسه مشكوة الرسولصلی‌الله‌علیه‌وآله – مركز رسيدگی به امور مساجدمجتمع آموزشی فرهنگی دماوند دانشگاه امام صادقعليه‌السلام

پيش‌رويداد: ۲۳-۲۵ فروردين ۱۳۹۷

رويداد: ۲۱-۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

۷. رويداد «كندو»

ايده‌پردازی در حيطه حمايت از كالای ايرانیمعاونت پژوهشی دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممجتمع آموزشی فرهنگی دماوند و دانشگاه امام صادقعليه‌السلام

پيش‌رويداد:  ۱۹-۲۱ دي ۱۳۹۷

رويداد: ۰۱-۰۳ اسفند ۱۳۹۷

عنوان

موضوع

برگزاركنندگان

مكان برگزاری

تاريخ

۱. رويداد ريورس پيچ (ارائه معكوس) مسائل حوزه آموزش

تبيين مشكلات حوزه آموزش دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممركز نوآوری دانشگاه امام صادقعليه‌السلام با همكاری معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه امام صادقعليه‌السلامدانشگاه امام صادقعليه‌السلام۲۵ آبان ۱۳۹۸

۲. رويداد ايده‌پردازی حوزه آموزش

ايده‌پردازی در خصوص مشكلات حوزه آموزش دانشگاه امام صادقعليه‌السلاممركز نوآوری دانشگاه امام صادقعليه‌السلام با همكاری معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه امام صادقعليه‌السلامدانشگاه امام صادقعليه‌السلام۲۸ آبان ۱۳۹۸