بازی ران

بازی ران اولین رویداد استارتاپ استدیوی مرکز است که قصد دارد در گام نخست افراد را با نحوه ساخت بازی آشنا و سپس، با حمایت مالی و غیر مالی، آن ها را در راه شکل دادن یک استارتاپ در حوزه یادگیری و آموزش بازی بنیاد یاری کند.

اسکرول به بالا