فرم درخواست بازدید از مرکز نوآوری

بازدید از مرکز نوآوری

در صورتی که تمایل‌دارید از مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق، علیه‌السلام، بازدید فرمایید، می‌توانید فرم بازدید زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست بازدید عمومی از مرکز نوآوری: