مرکز نوآوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدرسه تابستانه نوآفرینی

برگزار کردیم

اولین اقدام مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در بدو تأسیس، برگزاری مدرسه تابستانه نوآوری در شهریورماه ۹۸ بود. این دوره شامل کارگاه‌هایی با موضوعات «اقتصاد دیجیتال در جهان اسلام»، «آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری» وهمچنین گارگاه “مقدمه‌ای بر ایده‌پردازی در علوم انسانی اسلامی» بود که استقبال قابل توجهی از آن صورت گرفت. این اوّلین اقدام مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) بود که در راستای هدف فرهنگ سازی نوآوری، برنامه‌ریزی و اجرا شد.

مدرسه تابستانه نوآفرینی چیست؟

محمدصالح قانع

محمدصالح قانع

مسئول برگزاری

اطلاعات تماس

لطفا از طریق صفحه تماس سایت اقدام فرمایید
تماس با ما

«نوآوری را بیافرین!»

اسکرول به بالا