innovation isu مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

رویداد مدیرشو

حمایت کردیم

رویداد مدیرشو با هدف مواجهه دانشجویان با چالش‌های موجود در مدیریت یک کسب وکار برای سال دوم با همکاری مرکز نوآوری، طراحی و اجرا شد. دراین رویداد دانشجویان با شبیه‌سازی یک محیط تولیدی به رفع موانع و چالش‌های طراحی‌شده می‌پردازند. در این رویداد موضوع تیم‌سازی و توان حل‌مسأله بسیار مهم است.

مدیرشو چیست؟

مدیرشو ۳

مدیرشو ۳

آموزش مفاهیم سازمانی با زیست واقعی در صنعت

حمایت کردیم

در گام سوم مدیرشو که با هدف «تقویت توان فهم سازمان از طریق حضور و زیست در آن» در شهرستان میبد استان یزد و در بازه زمانی 27 تیر الی 4 مرداد 1398 و در چهار شرکت منتخب کاشی برگزار شد، ضرورت زیست سازمانی مورد توجه قرار گرفت. در این گام، شرکت‌کنندگان با حضور واقعی در فضای صنعت و با تجربه زیست در آن، فهم خود را نسبت به سازمان و مفاهیم ضمنی آن را ارتقاء دادند.

زمان برگزاری:

۲۷ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۸

محل برگزاری:

صنایع سرامیک شهر میبد

برگزارکننده اصلی:

دفتر مطالعات صنعت
دانشگاه امام صادق علیه السلام

اساتید و منتورها:

دکتر روح الله رازینی،
دکتر محمد نوروزی،
دکتر حسین حسن زاده،
دکتر پویا پیرملکی،
آقای محمد جوادی

تیم های برگزیده:

تیم صدر اعظم و تیم نوآوران

دکتر محمد نوروزی - Mohammad Noruzi

دکتر محمد نوروزی

مسئول برگزاری

اطلاعات تماس

لطفا از طریق صفحه تماس سایت اقدام فرمایید
تماس با ما

«اینجا مدیر شو!»

مدیرشو ۴

مدیرشو ۴

آشنایی با کاربست علوم رفتاری در مدیریت

حمایت کردیم

گام چهارم مدیرشو به بررسی کاربست علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت اختصاص یافت. در گام چهارم، مجموعه مدیرشو با همکاری دفتر مطالعات صنعت و هسته مطالعات رفتاری دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیه السلام، در قالب طرح مدیرشو۴، دوره‌ای را سامان بخشید. در این دوره، شرکت کنندگان در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در محل آزمایشگاه مدیریت شهید چمران دانشگاه امام حسین علیه السلام حضور یافتند و در قالب رویدادی جذاب، کاربست علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت را مرور کردند.

زمان برگزاری:

۱۲ و ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری:

آزمایشگاه مدیریت دانشگاه امام حسین علیه السلام

برگزارکننده اصلی:

دفتر مطالعات صنعت
دانشگاه امام صادق علیه السلام

اساتید و منتورها:

دکتر علیرضا چیت سازیان،
دکتر مهدی علیشیری،
دکتر بابک حمیدیا،
دکتر محمد نوروزی

دکتر محمد نوروزی - Mohammad Noruzi

دکتر محمد نوروزی

مسئول برگزاری

اطلاعات تماس

لطفا از طریق صفحه تماس سایت اقدام فرمایید
تماس با ما
اسکرول به بالا