نوآوری بخش عمومی

مدرسه نوآوری بخش عمومی

برگزار کردیم

نوآوری بخش عمومی یعنی عملیاتی کردن ایده‌هایی که منجر به بهبود قابل توجه مدیریت عمومی یا خدمات عمومی گردد که ممکن است از طریق بهبود سازمان‌های موجود، یا ایجاد سازمان‌های جدید یا بهبود فرآیند‌ها ایجاد شود. نوآوری بخش خصوصی در پی کاهش هزینه و افزایش درآمد و ایجاد بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است اما نوآوری بخش عمومی در پی بهینه نمودن فرایند تحقق منفعت عمومی است.

از مهمترین موضوعاتی که در مدرسه نوآوری بخش عمومی به آن پرداخته‌شد، عبارت‌اند از: 1) نوآوری بخش عمومی: چیستی و چرایی؛ 2) نوآوری بخش عمومی: مروری بر تجربیات جهانی؛ 3) نوآوری بخش عمومی: مروری بر مهمترین ابزارها

نوآوری بخش عمومی
محمد ماستری فراهانی

محمد ماستری فراهانی

مسئول برگزاری

اطلاعات تماس

لطفا از طریق صفحه تماس سایت اقدام فرمایید
تماس با ما

«مدرسه نوآوری بخش عمومی: چیستی، چرایی و چگونگی»

اسکرول به بالا