مربیان در مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)- فرم درخواست

تجربه‌ی چشیدن موفقیت‌ها و شکست‌ها، شیرینی راه‌حل‌های خلاقانه در برابر چالش‌ها و مسئله‌ها و تحقیقات عمیق در علوم‌انسانی همگی مربیان را دعوت می‌کنند تا این شور و اشتیاق را به دیگران نیز هدیه‌دهند.
مرکز نوآوری این فرصت را برای تمام مربیانی که شور و اشتیاق انتقال تجربه‌هایشان را در سر می‌پرورانند فراهم‌کرده تا راهنمای جوانان نوآور شوند.

فرم ثبت‌نام مربیان در مرکز نوآوری:

پیمایش به بالا