فراخوان اولین دوره رویداد انتخاباتی مدبر

اولین رویداد انتخاباتی مدبر با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع) و به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه برگزار می‌شود.