هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و بانکداری مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها در مسیر همزیستی

مقدمه نقش بانک‌های مرکزی در اقتصاد طی سال‌ها در حال تغییر بوده و با پیشرفت فناوری، اهمیت هوش مصنوعی (AI) در شکل‌دهی سیاست‌های پولی و برقراری ثبات مالی به طور متناوب اهمیت بیشتری یافته است. …

هوش مصنوعی و بانکداری مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها در مسیر همزیستی مشاهده بیشتر »