رویداد دومینو - جلسه ۵

استارتاپ اجتماعی، نوآوری علوم انسانی (سایت اکوموتیو را بشناسید) – دومینو۵

رویداد این هفته دومینو با حضور آقای سید علی رضوی (بنیانگذار وبسایت اکوموتیو) و آقای محمدرضا ذاکری (مسئول بخش استارتاپ های حوزه اجتماعی) برگزارشد.