رویداد دومینو - جلسه ۷

مدل کسب و کار دقیق شما (۱) – دومینو ۷

هفتمین جلسه دومینو با حضور آقای فقیهی، منتور مرکز نوآوری یاس، و با موضوع مدل کسب و کار برگزار شد.