رویداد معرفی مرکز نوآوری دانشگاه

رویداد آنلاین معرفی مرکز نوآوری دانشگاه و روش‌های پذیرش تیم استارتاپی و کارآموز

۲۲ و ۲۳ خرداد مرکز نوآوری برای آشنایی دانشجویان با حوزه‌ها، فرآیندهای جذب استارتاپ‌ها و حمایت‌ها و خدمات آن رویداد آنلاین آشنایی با مرکز نوآوری را برگزار می‌کند