بازدید رئیس دانشگاه امام صادق (ع) از غرفه مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع) در نمایشگاه نوآوری اینوتکس ۱۴۰۰

بازدید رئیس دانشگاه امام صادق (ع) از نمایشگاه اینوتکس ۱۴۰۰

دکتر حسین‌علی سعدی، رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه از غرفه مرکز نوآوری دانشگاه در نمایشگاه اینوتکس بازدید کرد.