افتتاح آزمایشگاه نوآوری بخش عمومی توسط مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)

هم‌زمان با جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی و در روز دانشجو، سایت و پرتال آزمایشگاه نوآوری بخش عمومی افتتاح شد.